ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
3
30 ต.ค. 2562
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ..2561-2562) รอบ 12 เดือน (เดือน ตุลาคม 62) ดาวน์โหลดเอกสาร
12
24 ต.ค. 2562
3 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
01 ต.ค. 2562
4 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563
1
01 ต.ค. 2562
5 ประกาศ การตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมหลุมบ่อสายบ้านโต๊ะมุข ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
28 ส.ค. 2562
6 ประกาศ การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนนสายสะพานคลองขลิม หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
28 ส.ค. 2562
7 ประชาสัมพันธ์ ประกาศอบต.ควนพัง เรื่อง ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
17
05 ส.ค. 2562
8 ประชาสัมพันธ์ ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
23 ก.ค. 2562
9 ประชาสัมพันธ์ สถิติการขอใช้บริการของประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ดาวน์โหลดเอกสาร
20
19 มิ.ย. 2562
10 สถิติงานด้านการให้บริการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
14 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34