ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ถนนสายปลวกขาว - เขตอำเภอชะอวด หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
29 ต.ค. 2562
2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก 01 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
16 ต.ค. 2562
3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก 01 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
16 ต.ค. 2562
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ถนนสายปลวกขาว - พรุดินสอ หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
15 ต.ค. 2562
5 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ถนนสายปลวกขาว - เขตอำเภอชะอวด หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
10 ต.ค. 2562
6 รายการประมาณการโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ถนนสายปลวกขาว - เขตอำเภอชะอวด หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
10 ต.ค. 2562
7 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ถนนสายปลวกขาว - พรุดินสอ หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
08 ต.ค. 2562
8 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
08 ต.ค. 2562
9 เอกสารซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) วัสดุไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
11
13 ก.ย. 2562
10 ประกาศซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) ดาวน์โหลดเอกสาร
9
13 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75