ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e- bidding ) อาคาร 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
26 ต.ค. 2563
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ดาวน์โหลดเอกสาร
8
15 ต.ค. 2563
3 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) โครงการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลอง หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
08 ต.ค. 2563
4 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลอง หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
08 ต.ค. 2563
5 รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างอาคาร ศพด.บ้านกลอง ( อาคาร 2 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
4
08 ต.ค. 2563
6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ( แบบ บก.01 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
20
07 ต.ค. 2563
7 ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายหาดทราย หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
01 ต.ค. 2563
8 ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายหน้าท่า - ดอนยาง (ฝั่งตก)หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
01 ต.ค. 2563
9 ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายดอนเปียน - เขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
01 ต.ค. 2563
10 ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายดอนเปียน - เขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
01 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94